Налага се да бъде депозирано ново искане за финансиране укрепването на свлачището към Асенова крепост

Още в края на месец юни миналата година, следствие на проливен дъжд, се активизира пореден свлачищен участък на пътя Асеновград – Лясково – Яврово – Добралък или по-конкретно малко преди Асенова крепост. От Община Асеновград тогава предприеха законовите стъпки, необходими, за да се стигне до кандидатстване за отпускане на средства за укрепване на свлачището. Тези стъпки припомниха към днешна дата от градската управа:

“Община Асеновград незабавно информира фирма „Геозащита“ ЕООД – Перник, която направи оглед на място, излезе със становище, както и идентификационен номер на свлачището.
Според становището на „Геозащита“ ЕООД – Перник приблизителните размери на компрометирания участък са 0,360 дка площ с приблизителна дължина от 30 м. От двете страни на свлачищния участък се наблюдават дъговидни пукнатини в обсега на осовата линия на пътя и банкета, като по-силно изразени са тези в посока на Асенова крепост. Категоричните препоръки на дружеството бяха да се изпълнят спешно силови укрепителни и повърхностно отводнителни мероприятия.
Веднага от страна на Община Асеновград бе иницииран оглед на място и от други специалисти, чиято задача бе, да се даде остойностено предложение за укрепване на свлачищния участък.”

Така, през септември 2018 г., се стигна и до депозиране вече на самото искане за финансиране към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с уточнението, че са необходими близо 250 хил.лв. за укрепване на свлачището. До този момент обаче отговор няма, т.е. Междуведомствената комисия все още не е разгледала проблема на Община Асеновград, който проблем всъщност е от най-голямо значение за жителите на селата Лясково, Яврово и Добралък, използващи основно този път за връзката им с града, а и следствие на свлачищните процеси бе забранено преминаването на тежкотоварни автомобили през компрометирания участък. Сега се оказва, че Общината трябва да депозира ново искане за финансиране, тъй като в противен случай въпросът със свлачището може и въобще да не бъде разгледан – съгласно последните промени в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, искания, за които не са отпуснати средства в годината, в която са подадени, нямат да бъдат разглеждани, в случай, че за същите не е поискано повторно разглеждане със срок до 31 март следващата година.

Кметът увери, че ще се направи всичко възможно от Междуведомствената комисия да обърнат внимание на асеновградския случай, но ако и този път това не стане ще се наложи Общината да започне укрепването със собствени средства, тъй като съществува опасност свлачищния участък да стане по-голям при интензивна валежна обстановка. Освен това при направените нови огледи от експерти е установено, че укрепването и отводняването трябва да обхванат по широк периметър, а не само самия свлачищен участък. Екип на общинска администрация вече работи по това задание, уточниха от Общината.
„Ще бъдем максимално прецизни. Целта ни в срок да депозираме ново искане за финансиране пред държавата”, коментира  кметът  д-р Емил Караиванов, като допълни следното: „Имам опасения и този път няма как да рискуваме и да чакаме прекалено дълго, защото нямаме сила и правомощия да спрем природните процеси, в случая свлачищни. Като кмет ще бъда настоятелен, така че Междуведомствената комисия да оцени важността на това укрепване и неговата неотложност. В противен случай, ще бъдем принудени община Асеновград със собствени средства да започне укрепване на зоната”.

СПОДЕЛИ