НЧ „Родолюбие-1873 г.” с най-голяма субсидия от читалищата в асеновградско

Разпределението на годишната субсидия за читалищна дейност за 2017 година бе основната тема на днешното заседание на Комисията по читалищата в община Асеновград. Представители на читалищата в общината и ръководството на града обсъдиха въпроса и бе прието следното разпределение

Наименование Местонахожедение(община, кметство) Субсидирана численост за 2016 г. Субсидия за 2017г.7300 лева  
     
1. НЧ „Родолюбие-1873 г.” Асеновград 10,5 76 650
2. НЧ „Св.преп.П.Хилендарски-1997 г.” Асеновград 4.5 32 850
3. НЧ Христо Ботев-1928 г.” Асеновград, кв. Д. Воден 3.5 25 550
4. НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1935 г.” Асеновград, кв. Г. Воден 1   7 300
5. НЧ „Н.Й.Вапцаров-1894 г.” Асеновград, Тополово 2 14 600
6. НЧ Христо Ботев-1928 г.” Асеновград, Новаково 1  7 300
7. НЧ Христо Ботев-1945 г.” Асеновград, Нар. бани 1  7 300
8. НЧ „Просвета-1936 г.” Асеновград, Бачково 1  7 300
9. НЧ „Н.Й. Вапцаров-1938 г.” Асеновград, Козаново 0.5  3 650
10. НЧ „Звезда-1928 г.” Асеновград, Леново 0.5  3 650
11. НЧ „Христо Ботев-1919 г.” Асеновград, Избегли 1.5 10 950
12. НЧ „Светлина-Златовръх-1929 г.” Асеновград, Златовръх 0.5  3 650
13. НЧ „Н.Й.Вапцаров-1932 г.” Асеновград, Мулдава 1 7 300
14. НЧ „Христо Ботев-1926 г.” Асеновград, Червен 1 7 300
15. НЧ „Селска пробуда-1884 г.” Асеновград, П. Евтимово 0.5 3 650
16. НЧ „Н.Й.Вапцаров-1936 г.” Асеновград, Боянци 1 7 300
17. НЧ „ Иван Вазов-1929 г.” Асеновград, Долнослав 0.5 3 650
18. НЧ „Просвета-1918 г.” Асеновград, Нови Извор 0.5 3 650
19. НЧ „Пробуда-1930 г.” Асеновград, Стоево 0.5 3 650
20. НЧ „Развитие-1968 г.” Асеновград, Конуш 0.5 3 650
ОБЩО: 33 240 900

Разпределянето на средствата за читалищата се осъществява съобразно Закона за народните читалища и Закона за държавния бюджет за 2017 г., с който са приети стандартите за делегираните от държавата дейности и са одобрени средствата от държавния бюджет, предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност, а не въз основа дейността на читалището. Стандартът за една субсидирана бройка тази година е в размер на 7300 лева. На територията на община Асеновград функционират 20 /двадесет/ народни читалища с обща субсидирана численост от 33 щатни бройки.