Нов обдишващ апарат в МБАЛ, 10 000 лв. за него – дарение от служител на болницата

С нов, специализиран апарат за изкуствена белодробна вентилация работят от седмица в Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ Асеновград.  Сумата за новата апаратура е на стойност 24 000 лв., като десет хиляди лева за закупуването му е дарил служител на асеновградската  болница, останалите средства са от бюджета на лечебното заведение.

В отделението, в което лекуват едни от най-тежките случаи, вече седмица разчитат на техника от ново поколение, която по важност може да се сравни с апарат за хемодиализа, каза управителят на МБАЛ Асеновград, д-р Иван Червенков.

Апаратурата е швейцарска – Хамилтон C1, с възможност за обдишване на различни възрастови групи, поясни началникът на отделението д-р Караманова. Тя рaзполага с абсолютно всички режими за обдишване, включително и с неинвазивна апаратна вентилация, което означава, че пациентът няма нужда да бъде интубиран, каза още д-р Караманова. Това е особено важно за пациенти с хронична обструктивна белодробна болест, с дълго страдание преди това. Слага се маска и се включва режим „неинвазивна белодробна вентилация”. Това предполага, че пациентът ще бъде обдишан за по-кратко време, по-бързо ще бъде оксидиран и елиминиран въглеродния двуокис и по-бързо ще бъде възстановен. Апаратът показва и състоянието на белия дроб на пациента, показва резистентността на дихателните пътища, което дава възможност за един анализ за моментното състояние. Много важно е за нашето отделение, че имаме такъв апарат, защото при нас пациентите се нуждаят от дихателна реанимация, каза началникът на ОАИЛ.