Нова Наредба ще регламентира приема на ученици в първи клас в Асеновград

С новата Наредба ще бъдат регламентирани условията и реда за приемане на ученици – дневна форма на обучение, в първи клас на общинските училища на Асеновград. Тя е съставена от общо 6 раздела, който подробно определят различни общи положения, броят на паралелките и местата в тях за предстоящата учебна година, кандидатстването за прием и класиране на учениците, записване и график на дейностите. Новата Наредба ще определя и предимството, с което може да се ползват кандидат-първокласниците, като по различни критерии се получават и различен брой точки. Според Наредбата, която предстои да бъде приета, срокът за подаване на заявление за прием на деца в първи клас ще е в периода от 01 април до 31 май на съответната календарна година.Наредбата предстои да бъде обсъдена и гласувана от Общинския съвет, а заинтересованите могат да я открият в прикачения линк:

http://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2015_2019/materiali%20za%20obsajdane/Naredba%20I%20klas%20Asenpvgrad