Нови началници се очакват в 5 от отделенията в МБАЛ – Асеновград

Нови началници се очаква да оглавят 5 от отделенията в МБАЛ-Асеновград в началото на новата година. Конкурсът за длъжностите вече е обявен от управата на местната болница. За 7 от отделенията се търсят старши медицински сестри. Първо и Второ вътрешни отделения, както и отделенията по диализно лечение, нервни болести и анестезиология и интензивно лечение са структурите в местната болница, за които е обявен конкурс за набиране на началници. Старши медицински сестри от болницата търсят за отделенията по анестезиология и интензивно лечение, отново Първо и Второ вътрешно, Педиатрия, Хирургия, Нервни болести и Уши-нос-гърлени болести. Отделението по Образна диагностика се нуждае от старши рентгенов лаборант, а звеното по акушерство и гинекология от старша акушерка. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване и по документи. От кандидатите се изисква да познават нормативната уредба на съответния медицински стандарт. За началниците на отделения се изисква, освен съответното образование, поне 5 години трудов стаж след придобиване на специалността. За старшите медицински сестри, освен съответното образование, не по-малко от 2 години трудов стаж. Документи се приемат до средата на този месец. Ще бъде ли обновен персоналът във въпросните отделения и от кога ще бъде обявено допълнително.

СПОДЕЛИ