Нови обекти в Инвестиционната програма на Общината

Два климатика на стойност 3 хил.лв. за кметството в Леново; подмяна на главното разпределително табло в сградата на Общината на стойност 6 хил. лв. и придобиване на идеални части от имот на стойност 30 172 лв. Това са трите нови обекта, които администрацията предлага да бъдат включени в Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2018г. Общата рамка на бюджетните средства за капиталови разходи няма да бъде променена, а предвидените промени са само вътрешни размествания, категорично се посочва във входираната от кмета Караиванов докладна. Предлаганата актуализация е съобразена с усвояването на целевата капиталова субсидия за 2018 година и изпълнението на разчета към 31 октомври. Предлаганата промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2018г. ще бъде обсъдена и гласувана на предстоящата следващата сряда ноемврийска сесия на местния парламент.