Няма да има улица “Коста Форев” в Асеновград, Общината зачете волята на наследниците му

Улица “Коста Форев” се преименува на ул. “Апостол Попдимитров”

Само месец след като на сесията на ОбС Асеновград, съветниците приеха решение улици в новообразуващия се квартал “Баделема-2”, да бъдат именувани на известни и заслужили асеновградчани, едно от имената – това на големия художник Коста Форев, отпада от листа с предложенията. Това се налага след като семейството му не е изразило съгласие името му да се свързва с нещо друго, извън творчеството и картините му.

В Общината е постъпило открито писмо от дъщерята на художника – Л. Форева, в което тя от името на своето семейство пише, че оценяват уважителния акт, който местната власт желае да засвидетелства, но в целия си житейски и творчески път Коста Форев е бил последовател на линия, която няма нищо общо с показността и публичността. Вярно е, пише в писмото, че имената на улиците пазят паметта, но ние, наследниците, бихме искали паметта на Коста Форев да се свързва с творчеството му и с картините, които представляват културно наследство за града ни.

Седемчленна комисия, назначена от кмета е разгледала писмото с искането и е решила да се съобрази и приеме волята на наследниците. За целта на предстоящата априлска сесия на ОбС ще се гласува ново предложение – улица “Коста Форев” да се преименува на ул.”Апостол Попдимитров”.

Апостол Попдимитров кмет на Станимака 1879 -1880 г..

Е. Граматикова