Няма опасност от преливащи язовири на територията на община Асеновград

На специална среща между експерти от отдел „Строителство, благоустройство и строителен контрол“ към община Асеновград и директора на Териториално селищно устройство е била обсъдена ситуацията със евентуалното преливане на води от язовирите в общината от снеготопенето след обилните валежи, каза за ТВ САТ КОМ инж. Петър Бояджиев, зам.-кмет в общината. На този етап в общината проблем с язовирите няма, категоричен бе той.  

Инж. Петър Бояджиев: „Към момента няма подадени сигнали за проблеми с  опасно преливане на вода от язовирите, каза инж. Бояджиев. Действително все още не всички съоръжения на територията на общината са проверени, но няма и реални опасности, тъй като снеготопенето е бавно и няма предпоставка за някакви притеснения.” 

До преди 3 дни всички язовири на територията на община Асеновград буквално бяха замръзнали и сега тепърва започва постепенното им и бавно разтопяване, каза за ТВ САТ КОМ Димитър Анастасов, гл. експерт Дирекция „Строителство, благоустройство, строителен контрол и екология”. В момента нивото им е много под критичната точка и няма място за абсолютно никакво притеснение, категоричен бе той.

Общините са сред основните собственици на язовири в България. Те стопанисват и управляват около 90%  от всички язовири в страната или общо 4198 водни басейна. На територията на община Асеновград има 26 язовира, от които 16 са дадени под наем концесия, а 10 са стопанисвани от общината. Всички те се намират извън населените места в земеделски територии. 

По-голямата част от проверените 28 язовира на територията на област Пловдив  са в добро техническо състояние и могат да поемат повишаване на обемите в следствие на зимното снеготопене. Това съобщиха от междуведомствена комисия към областна управа.

На 6 от проверените язовири са изготвени протоколи, съдържащи констатации и предписания със срокове за отстраняване на установени нередности и конкретни изисквания към режима на експлоатация, гарантиращи безопасността на съоръженията. Това са язовирите в Долни Воден, Секирово, Красново, Пъдарско, Бабек и Домлян.