Обектите от Инвестиционната програма на Асеновград тази година

Изграждане на част от инженерна инфраструктура в кв. Баделема – за 324 хил. лв. и същата дейност, но за кв. 36 за 200 хил. лв.; рехабилитация на пътя Юрта-Мостово за 210 000лв.; подмяна на водопровода на ул. „Стою Шишков” за 110 хил. лв.; водоснабдяване на двата гробищни парка в Асеновград за общо 100 хил.лв., са само част от по-големите нови обекти, включени в инвестиционната програма на Община Асеновград или така наречения Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2019 година. А новите обекти в програмата са почти 80. Сред тях за основни ремонти, асфалтиране на улици, облагородяване на терени в града и селата от общината, обновяване на зони, актуализиране на проекти, закупуване на ДМА и други. Над 3 мил. и 400 хил. лв. е стойността на новите предложения в предвидените за тази година капиталови разходи на Общината, като те са разпределени за финансиране от преходен остатък, приходи от продажби и собствени приходи.
Инвестиционната програма за 2019 година, която включва както новите обекти, така и преходните такива, по които предстои да се работи и през тази година, може да разгледате тук /Приложение 6/ doklad proekto-budzet (1)