Обредният дом в Асеновград е в банкрут

Докладът за дейността и състоянието на Дружество „Обреден дом”-Асеновград, който бе възложен от Общината и изготвен от Георги Динков, е за 5–годишен период. В него подробно се обяснява за конкурентната среда, в която работи Дружеството, капиталът, с който е разполагало то през годините, приходите и разходите му, услугите, които е извършвало. В изготвения и представен пред ръководството на града и общинските съветници Доклад се казва, че Дружеството е във фалит и етапно е влошило финансовото си състояние. От документа става ясно още, че за 5 години то е реализирало по-голям приход от търговия – например от траурния магазин, отколкото от превози и комплексни услуги. Разходите, които са повече от реализираните приходи, в по-голямата си част са за заплати, здравни и социални вноски. Дали Дружеството ще бъде обявено в несъстоятелност, или ще бъде изготвен и приложен оздравителен план за него, общинските съветници ще решат на следващо редовно заседание, когато предстои да бъде обсъдена темата.