ОбС определя вноската на Асеновград за участие във фонда „Общинска солидарност” на НСОРБ

Като член на Националното сдружение на Общините в Република България Асеновград има ангажимент ежегодно да определя размера на годишната вноска за участие във фонд „Общинска солидарност”, която е целева дейност към Сдружението. Това се определя от местния Общински съвет, а предложението на администрацията за тази година е сумата да е 300 лв. На редовното заседание, което този месец е насрочено за 14 юни, общинските съветници ще трябва да вземат окончателно решение и да го гласуват. Припомняме, че вноската през миналата 2016 година също беше 300 лв. А парите, които се трупат във фонда се разходват като помощ за определена община при организиране на спасителни и аварийно-възстановителни дейности при бедствия и аварии.