ОбС ще разглежда Програмата за определяне на общинските спортни обекти

Програмата за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за настоящата година предстои да приемат общинските съветници на Асеновград на предстоящото редовно заседание. Общинските спортни обекти се определят с решение на Общинските съвети. Предложението на администрацията е за настоящата 2018 година, във въпросната Програма, която ги регламентира, да бъдат включени общо 10 спортни обекта и съоръжения, сред които стадиони и игрища в Асеновград и по селата. Обектите се отдават на спортни организации по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта за осъществяване на общественополезна дейност. На лицензирани спортни организации и клубове срокът за предоставяне може да е 10 години. Отдаването под наем се извършва пряко или с конкурс. Програмата предстои да бъде обсъдена и гласувана от общинските съветници през следващата седмица, когато ще се проведе поредното редовно заседание на местния парламент. Програмата остава отворена за актуализация през цялата година. Ето и какво включва предвожението на администрацията: 01-dz-191