Обсъдиха разпределението на средствата за спорт и културни събития по населените места в община Асеновград

Финансовата рамка остава същата каквато е била и миналата година, каза зам.-кметът Петър Петров. Общо 21 000 лв. са средствата, с които селата в общината ще разполагат общо за реализиране на културните прояви по места. В тази сума влизат: 18 400 лв. плюс 2 600 лв. за коледна украса.

Кметовете на селата заедно  с представители на общинска администрация, обсъдиха плюсовете и минусите при досегашното разпределяне на средства за провеждането на спортните и културни мероприятия по селата и двата асеновградски квартала Горни и Долни Воден.

До момента, каза Даниела Костова, главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” в Общината, средствата се разпределяха по принципа брой/население. Селата бяха разпределени по групи, като например селата: Узуново, Лясково, Бор, Орешец, Врата, Сини връх, Добростан, Горнослав, Три могили, Мостово и Жълт камък, с до 150 жители, са получавали по 200 лв. Групата Долнослав, Нови извор, Бачково, Патриарх Евтимиево, Леново, Новаково и Златовръх, с 151 до 500 жители, получаваха по 600 лв.. Третата група: Козаново, Червен, Избегли, Конуш, Стоево, Нареченски бани, с от 501 до 1000 жители, получаваха по 800 лв. За групата села: Боянци, Мулдава, квартал Горни Воден, с от 1001 до 2000 жители, получаваха по 1200 лв..Тополово и кв. Долни Воден като най-населените в общината са получавали по 1 900 лв.. Отделно от това, когато е имало възможност, в края на годината селата получаваха и по 100 лв. за коледна украса, каза още Костова.

Обсъждането не мина без спорове, сред които най-активен се оказа кметът на село Боянци, според когото жителите на Горни и Долни Воден, като част от града, се ползват от средствата, с които разполага Асеновград за културни мероприятия и не е необходимо да получават отделно. Той дори коментира големия, според него, брой на дните за майските културни празници и многото, по думите му, събития и концерти в Асеновград, спрямо селата в общината.

Кметът на с. Избегли Йордан Райчев, предложи всички села да получават равен брой средства за културните си събития, като се спря на сумата от 800 лв. и без участието на двата асеновградски квартала Горни и Долни Воден.

Предложението, около което се обединиха по-голямата част от кметовете бе двата квартала да бъдат извадени от списъка, в който са били до сега заедно с всички останали села, тъй като са част от Асеновград, а парите, които до момента са се отпускали на двата градски квартала да бъдат поделени между останалите населени места.

По въпроса за общинското финансиране на спортните прояви в населените места, отново се чуха най-различни предложения, но в крайна сметка се стигна до идеята 10 000 -те хиляди лева, които са финансовата рамка за спорт по селата, да бъдат също разпределени по равно. Това, което се реши също бе всеки кмет на населено място да заяви предварително дали в неговото село ще има спортни събития и средствата на тези, които няма да имат такива, да се разпределят по равно за останалите селища.

За финансовото подпомагане на регистрираните спортни клубове по селата, за футболните клубове, по населените места с двата квартала, сумата е по 1900 лв. за двата полусезона. 5 000 лв. , които са били за поддръжката на стадиона в кв. Долни Воден, да отидат за 10-те отбора, които играят в Б окръжна група, като за всеки един от тях се пада по 500 лв., обясни Георги Златев, главен експерт  „Младежки дейности и спорт“ в община Асеновград. Така за всеки регистриран футболен клув в населените места ще се отпускат по 1900 лв. плюс 500 лв. на година за поддръжка на базата. 

Детските отбори в Тополово и Долни Воден също ще получат финансова подкрепа, каза още Златев.