Обсъждат и приемат такса-смет за община Асеновград

Два дни преди настъпването на новата година ще се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Асеновград. В понеделник, 30-ти декември, от 9 часа сутринта ще започне заседанието на местния парламент, по време на което ще бъде обсъдена една единствена точка, свързана с т.нар. план-сметка „чистота”. Следва да бъдат обсъден и съответно приет размерът на таксата за битови отпадъци по населени места и цени на услуги за 2020-та година на територията на община Асеновград. Припомняме, че такса-смет се повишава почти в цялата страна. Какво ще бъде окончателното увеличение в асеновградско, предстои да разберем.