Обществена поръчка за 84 000 лв. за поддръжка на дъждоприемните шахти обяви Община Асеновград

Срещу сумата от 70 000 лв. без ДДС, или 84 000 лв. с ДДС, фирмата, която спечели обществената поръчка, обявена от Община Асеновград, ще се грижи за почистването, поддържането и възстановяването на дъждоприемните шахти на територията на община Асеновград.
Почистване на наноси в шахтите по улиците и площадите на общината и попадналите в тях твърди отпадъци, както и извозването им до сметището Капсида, ще са също част от задълженията на фирмата. Подмяна на изгнили кофи, натрошени или липсващи гривни, подмяна, нивелация и укрепване на счупени или липсващи решетки, както и участие екстремни ситуации – отваряне на шахти при проливни дъждове, създаване на временна организация на движението, улесняващо потока от превозни средства до затварянето на шахтата и др..

Минималният гаранционен срок на доставените и монтирани елементи е 36 /тридесет и шест/ месеца. Срокът за изпълнение е една година.

Видно от документацията общият брой шахти на територията на Общината е 2 722 бр., в Асеновград 2 299 бр., а в селата са 423 бр. отводнителни шахти.

Едно от условията, на които трябва да отговарят кандидатите за извършване на тази дейност е в последните три години да е извършвал дейност, сходна на тази, за която кандидатства, да има нужните сертификати по европейски стандарти, а критерият за възлагането е най-ниската предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 16 септември, следващият понеделник.