Община Асеновград предупреди Бачково и Нареченски бани временно да не ползват вода от реката

Взети са 8 проби от водата от различни точки на река Чепеларска.

Получен е сигнал в общинска администрация за замърсяване водите на река Чепеларска. „Той е бил препратен към компетентните институции – Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейнова дирекция в Пловдив. Инспектори от двете институции са извършили проверка. Взети са 8 проби от водата, като резултатът все още не е готов“, съобщи ресорният заместник-кмет на града Тамер Бейсимов.

Той посочи, че са получени указания, които община Асеновград е препратила веднага към кмета на Нареченски бани и кметския наместник на село Бачково за ограничаване потреблението на водата, например за напояване на животни или за други нужди, за каквито я ползват към момента, тъй като не е ясно все още с какво качество е водата. „Като потенциален източник на замърсяването се коментира добивът на метали на територията на община Лъки“, каза в заключение Бейсимов.