Общината продава на търг земята под срутилото се бивше кметство на с. Косово за 1900 лв. без ДДС

Продажба имота, върху който се намира бившето кметство на с. Косово, предстои да се разгледа на последната сесия на ОбС Асеновград на 9 октомври. Според докладна от кмета на село Нареченски бани – Васил Куртев, адресирана до кмета на Община Асеновград, тъй като сградата се е разрушила и отдавна е загубила предназначението си, следва да бъде разрушена. Освен това, в докладната се казва, че съгласно Решение, взето на 28.08.2019 г. имотът е обявен за частна общинска собственост. Комисията по разпореждане с общинска собственост от своя страна внася предложение до Общинския съвет за разпореждане с имота на чрез публичен търг. Имотът е бил включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019, приета с Решение на ОбС на 30.01.2019 г..

Спазвайки разпоредбите на Закона за общинската собственост, пише още в докладната, е била възложена и изготвена и пазарната оценка на имота от лицензиран оценител, според който земята (без сградата) е оценена на 1900 лв. без ДДС, толкова е и началната тръжна цена (със стъпка за наддаване – 100 лв).

Разходите по събарянето на сградата и изчистване на терена от строителните отпадъци е за сметка на купувача, както и заплащането на всички такси, данъци и разходи по оценката на имота.

За ремонта на старинната сграда в атрактивното родопско село Косово в инвестиционната програма на Общината за 2014 г. бяха заложени 25 000 лв. за ремонт на покрива и смяна на дограмата. Преди редовното заседание на ОбС през м. април 2014, бе проведено и обществено обсъждане на намерението за теглене на 3 милионен кредит от Общината, с който да бъдат реализирани обектите от инвестиционната програма за същата година. Ремонтът явно така и не се е случил, тъй като към днешна дата, пет години по-късно, сградата вече се води самосрутена.