Общо 223 дка паркове и зелени зони се третират срещу кърлежи в Асеновград

Над 20 градски паркове и квартални градинки с обща площ 23 дка вече се третират срещу кръвосмучещи, съгласно договор на община Асеновград с фирма- изпълнител. Още 132 дка междублокови пространства и участъци от 12 асеновградски улици също са в обсега на екологичните мерки срещу кърлежи. Това заяви кметът д-р Емил Караиванов.
На 28.04.2017 година като е подписан договор с фирма „Екосан” ООД- Пловдив с предмет на поръчка „ Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и растителна защита в Община Асеновград”. Срокът на договора е до 31.12.2017 година. Според него фирмата – изпълнител има ангажимент в срок до 10 дни след получаване на заявка да изпълни възложените й конкретни дейности. Плащането от страна на Община Асеновград ще се извършва изрично срещу констативен протокол и представена фактура, а общата стойност на договора е до 36 000 лева с ДДС. Общината има договорно право да търси и неустойки от изпълнителя при неизпълнение на възложена дейност, както и да проверява за количествени и качествени несъответствия при изпълнението.
Вече са огласени в подробен списък местата, където ще се извършва третиране срещу кърлежи. Няма нито един квартален парк и зелени зони, които да не са описани като подлежащи на обработка. За сметка на общината и тази година ще извършим и обработване на дворните пространства на детските градини, обясни градоначалникът.
Поставени са предупредителни табели за започнало или предстоящо пръскане, нека деца и възрастни бъдат бдителни за тези мерки, а при нужда и да сигнализират, ако забележат третирането на зелените зони из града да не се извършва качествено, каза още д-р Караиванов.