Обучение за шивачи предлагат от Бюрото по труда

Бюрото по труда в Асеновград започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:
– ПК Шивач – общо 20 лица;
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:
 Безработни младежи до 29г.;
 Продължително безработни лица;
 Продължително безработни лица, в т.ч. без квалификация или с нетърсена квалификация и с ниско образование, безработни лица от ромски произход, безработни лица на социално подпомагане, мигранти;
 Безработни лица над 50-годишна възраст;
 Безработни над 50-годишна възраст, в т.ч. с ниско образование и без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в предпенсионна възраст, с недостиг на ключови компетентности, безработни лица от ромски произход на социално подпомагане, продължително безработни;
 Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 Безработни лица без професионална квалификация;
 Безработни с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование;
 Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;
 Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица

Курсовете ще се проведат в периода март – май, като първата/е група/и ще стартира от 19.03.2018г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Асеновград.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект Обучение и заетост, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 14.03.2018г.

СПОДЕЛИ