Обявиха нова обществена поръчка за доставка на растителност, след като първата претърпя провал

Няколко дни, след като кметът д-р Емил Караиванов оповести официално проблемът с доставката на растителност и стана ясно, че фирмата, спечелила обществената поръчка, иска прекратяване на договора, вече има обявена нова оферта. На сайта на Община Асеновград е публикувана информация относно новата обществена поръчка. Общата прогнозна стойност на поръчката е малко над 58 хил.лв. без ДДС. До 25 май се приемат оферти, а на 28 май предложенията ще бъдат отворени в сградата на Общината. Самите оферти ще се сравняват чрез формирана комплексна оценка, като ще се гледа икономически най-изгодната оферта на база оптимално съотношение срок-цена. Или показателят „Предлагана цена” е с по-голяма тежест и дава до 65 т., докато максималният брой точки по показател – „Срок на доставка ” е 35. След разглеждане на офертите следва да бъде сключен и самият договор, за да може, както искат от Общината, растителността да бъде доставена възможно най-скоро и дейностите, свързани с озеленяването, да бъдат свършени своевременно.

СПОДЕЛИ