ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ ТВ САТ КОМ

„ТВ САТ КОМ“ ООД се обръща към всички свои абонати с категоричното опровержение относно съобщението и слуховете на конкурентна фирма. Изключително възмутително е създаване на напрежение и объркване на абонатите ни с абсолютно неверни и подвеждащи съобщения. Цялата кабелна мрежа в Асеновград, Куклен и село Мулдава е построена и стопанисвана от ТВ САТ КОМ в продължение на 18 години. По изключително мутренски и престъпен метод конкурентна фирма, в лицето на Иван Гологанов, прави опити да спира работата ни. Рязането на кабели и прекъсването на сигнала е противозаконно и всеки намесил се в това носи наказателна отговорност. Уверяваме ви, че всички тези действия на Иван Гологанов са достояние на полиция и прокуратура. Подвеждането на клиентите ни чрез неверни съобщения с цел спечелване на абонати е метод, който категорично е неприемлив и наказуем. ТВ САТ КОМ никога и поради никакви причини не е прекъсвала сигнал, и не е действала по агресивен и противозаконен начин, тъй като вярваме, че законите в страната ни ще бъдат спазени. А също вярваме, че всеки, който ги наруши ще бъде подведен под наказателна отговорност. Уверяваме ви, че не сме спирали да работим с имащите власт органи за спирането на тези беззаконни действия, терор и измами от Иван Гологанов над населението на Асеновград. ТВ САТ КОМ продължава и ще продължава да работи за абонатите чрез подобряване на услугите, които предоставя и няма никакво намерение да прекъсва дейността си. В момента се инвестира в съвременни оптични технологии, които ще направят услугите ни значително по-добри. Надяваме се на вашето разбиране и търпение. Оставяме на ваше разположение на тел.070042244 и в обслужващите ни офисите.