Особено трудно се оказа НВО по математика за седмокласници от Асеновград

Националното външно оценяване по математика за седмокласниците започна тази сутрин в 10 часа. Учениците имаха възможност да работят по 2 модула. Първият с 20 задачи, част от които с посочени отговори, а останалите предвиждаха свободен текст. Продължителността на този модел бе 60 мин., а вторият бе с време за работа 90 мин. , през които трябваше да бъдат решени 4 задачи от отворен тип и 2 задачи с описание и аргументация на решението. По-голямата част от учениците, полагащи изпита в СУ „Св. св. Кирил и Методий” останаха до самия му край, именно поради това, че матурата е била по-трудна от очакваното, както споделиха самите те пред нашата камера. Според запитаните седмокласници, вторият модул им е създал най-голяма трудност, поради което не са решили всички задачи от него.

СПОДЕЛИ