От днес част от ул. „Ал. Стамболийски” е проходима

Продължава работата по възстановяване действието на Генералния план за организация на движението на Асеновград.
От днес е проходима ул. „Ал. Стамболийски” в участъка от кръговото при църквата „Св. Атанас” до ул. „Първомайска”.
Предвид продължаващите ремонтни работи по ул. „Княз Борис” се определя движението на градска автобусна мрежа както следва от 25.10.2017 г.
1. Градска автобусна линия №1
– 1.1. От начална спирка кв. Запад- бул. „България”- ул. „Марица”- обръщане на кръгово кръстовище на ул. „Марица” и ул. „Съединение” и по обратния маршрут – 2 коли на интервал от 15 минути.
– 1.2. От начална спирка ЗШМ – ул. „Цар Иван Асен II” ,ул. „Хан Аспарух”, ул. „Първомайска”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Цар Иван Асен II” – обръщане до ОУ „Христо Ботев” и по обратния маршрут – 2 коли на интервал от 15 минути.
2.  По градска автобусна линия № 2 – начална спирка – кв. Д. Воден,  ул. „Крайречна”, ул. „Захария”, ул. „Ст. Джамсъзов”,  кв. Запад, бул. „България”, ул. „Васил Левски”, ул. „Александър Стамболйски”, ул. „Първомайска”,  ул. „Хан Аспарух”,  ул. „Цар Иван Асен ІІ”, Козановско шосе, ЗШМ и обратно.
3.  Градска автобусна линия № 3 –  начална спирка – кв. Запад – бул. ”България”, ул. ”Васил Левски”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Първомайска”, ул. „Хан Аспарух”,  ул.”Цар Иван Асен ІІ”, ул.”Миньор”, нов гробищен парк и обратно.
4. Определят се и временни  спирки на ул. „Първомайска” до № 9 от двете страни на улицата за спиране и качване на пътници по маршрутите на линии №1, 2 и 3.
Продължава интензивна работа по околовръстен път, по улиците „Индустриална”, „Възрожденци”, „Иван Вазов” и „Иларион Макариополски”. Работи се и на улиците „Хан Крум”, „Княз Борис” и „Стоян Джамсъзов”.
Изброените участъци ще бъдат възстановени за движение поетапно в срок до един месец.
Предстои затваряне на ул. ”Захари Стоянов” в участъка от ул. ”Васил Левски” и ул. ”Плиска”.