От нов скенер се нуждае асеновградската болница, търси съдействие от Общината

16 хиляди души са минали през скенера в МБАЛ Асеновград от момента на неговото първоначално използване в болницата до днешна дата. Това прави около 2500 души годишно, коментира пред нашата камера завеждащият отделението за образна диагностика в болницата д-р Калинов. Уредът е експлоатиран вече близо 10 години само в лечебното заведение, а е бил закупен втора употреба. Закупуването на резервни части за него ще струва много повече във времето и няма да се постигне желаният резултат, уточни и началникът на болницата д-р Иван Червенков. Ето защо от асеновградското лечебно заведение решават, че е най-целесъобразно да бъде закупен нов уред. Скенерът е изключително важен и се използва все по-често при все по-голям брой пациенти. Освен това новата апаратура е по-прецизна и облъчването с нея на пациентите е сведена до минимум, увери д-р Калинов, като с него се съгласи и д-р Червенков.
Новият скенер обаче никак не е евтин. Той струва около 500 хил.лв., което налага търсенето на съдействие за закупуването му от страна на Община Асеновград. Ето защо началникът на МБАЛ Асеновград се обръща към Общинския съвет, като излага фактите, обуславящи необходимостта от закупуване на нов скенер за лечебното заведение и невъзможността болницата да заплати сама цялата сума за уреда. Вероятно на следващата сесия предложението за подпомагане на болницата в това нейно начинание ще бъде подложено на гласуване. Тогава ще стане ясно дали ще бъдат отпуснати средства и какъв ще бъде техният размер.