Отчуждават 38 частни имота в община Асеновград заради изграждането на локалните платна на пътя Пловдив-Асеновград

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г., ще гласува ОбС Асеновград на сесията идната сряда. Това се налага заради частните имоти, които ще бъдат отчуждени и придобити от общината, заради изграждането на локалните платна на пътя Пловдив-Асеновград.

38 частни земеделски земи предстоят да бъдат придобити от община Асеновград чрез отчуждаване, покупко-продажба или дарение и ще бъдат вписани допълнително в списъка с имоти общинска собственост. Те попадат в територия, в която ще се изграждат локалните платна на пътя Асеновград-Пловдив. Припомняме, че по време на реконструкцията на пътя, се оказа, че при проектирането на шосето не са били предвидени локални платна, предназначени за обслужване на обектите, построени на пътя и осигуряване на достъпа за бизнеса, чиито офиси се намират там. Засегнатите имоти попадат в територията на общините Асеновград, Куклен и Родопи, като повечето са с площ 200 – 300 кв. метра.

През януари тази година Областния управител подписа заповед за нов парцеларен план, по който ще се строят локалните платна. Близо 19 млн. лева с ДДС ще струва изграждането на локалните платна от двете страни на пътя Пловдив – Асеновград. Средствата ще бъдат осигурени от държавната Агенция „Пътна инфраструктура”, съобщи областният управител Здравко Димитров. Платната ще са с по една лента и улично осветление по цялата дължина на пътя близо 10 километра. Предстои АПИ да обяви обществена поръчка за избор на изпълнител.

Успоредно с това и община Асеновград ще заложи в бюджета си 159 500 лв. за придобиване на земята, на която ще се изграждат локалните платна.