Първа копка даде старт на ремонтите в две училища и три детски градини в Асеновград

С първа копка днес стартира официално основният ремонт в две училища и три детски градини на територията на Асеновград. Водосвет и молитва за успешна работа отслужи архиерейският наместник на асеновградска духовна околия отец Йордан Георгиев. Бутилка шампанско, по традиция, счупи лично кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов.
Приблизително 2000 деца и ученици ще се възползват от обновената образователна инфраструктура, стана ясно на брифинга днес.

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и СУ „Св.Княз Борис I“ в Асеновград и детските градини „Надежда“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Пролет“ ще бъдат основно ремонтирани, рехабилитирани, осъвременени и оборудвани. Проектът е на обща стойност близо 7 милиона лева – (6 779 317 лв.), като цялата сума е 100 % безвъзмездна помощ, а съфинансиране от страна на Общината няма. От тях 5 762 2419 лв  са европейски средства, а останалият 1 16 897 лв е национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Той стартира с подписването на договора на 2 май 2018 г. и ще завърши 2 ноември 2020 г.

Приоритетната ос е интегрирано и устойчиво градско развитие, а процедурата е изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Целите на проекта са подобряване на образователната инфраструктура и привлекателността на града чрез обновяване, благоустрояване, рехабилитация и модернизация на общинските образователни обекти.

Специфичните цели са обновяване и модернизация на общински образователни инфраструктури, осигуряване на висококачествени условия в сферата на образованието и грижата за подрастващите, постигане на съвременни критерии за енергийна ефективност. Намаляване разходите за електроенергия, спестяване на емисиите от въглероден диоксид, подобряване на микроклимата и стандарта на обитаване. Осигуряване на общодостъпна среда чрез създаване на равни условия за лица в неравностойно положение и благоустрояване и рехабилитация на дворни пространства.

За детските градини проектът е насочен най-вече към енергийната ефективност, в училищата – към рехабилитация и ремонт на дворните пространства.

За детска градина “Надежда” е предвидено извършване на топлоизолация, хидроизолация на покрива и слагане на цветна мазилка, подмяна на осветителните тела в сградата и нов отоплителен котел, обновяване на дворното пространство, където ще има нови площадки за игра с модерна настилка, нови съоръжени, нови дървени пейки.

Почти идентични са дейностите и за другите две детски градини, където също ще се прави топлоизолация и хидроизолация на покривите, нови настилки и площадки за игра, с нови, модерни съоръжения за игра и цялостно обновяване на двора.

При училищата проектът е насочен изцяло към дворните пространства. В СУ “Св. Княз Борис I” ще се подменя настилката на двора, осветлението, ще се изграждат нови спортни игрища със специални настилки, ще има 3 баскетболни игрища, две волейболни и едно игрище за хандбал, игрище за футбол на малки вратички. Ще има и детска площадка за най-малките, както и учебна площадка за обучение по безопасност на движението и ново озеленване.

Петър Шиков, дирктор СУ „Св. Княз Борис I”: „Така, както е направен проекта, дворът трябва да изглежда по-най-добрия, съвременен и европейски начин. Основно ще се ремонтират спортните площадки – 3  баскетболни, 2 волейболни, 1 футболно игрища, писта за бягане, място за дълъг скок, нова ВиК и ел.инсталации на двора, икономично осветление, което в почивните дни ще се намаля за икономии и видеонаблюдение. Настилките ще са от специален материал, без грам асфалт.”

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” също ще има нови спортни игрища със специална настилка – две комбинирани (едно за футбол и 1 мултифункционално игрище за деца от 1 до 4 клас).

Във всички учебни заведения се предвижда изграждане на рампа за хора в неравностойно положение. Всеки един от 5-те обекта има отделни изпълнители, отделни проектанти и строително ремнотните дейности ще са съобразени с учебния процес така, че да не го затрудняват.