Първата сесия на новоизбрания ОбС в Асеновград ще е на 7 ноември

Със заповед на Областния управител на основание чл. 23, ал.1, във връзка с чл.23, ал.2, и ал.3 от ЗМСМА, чл. 32, ал.1 от ЗА и приетите Решения на ОИК в областта за обявяване на резултатите от изборите за общински съветници, със своя Заповед нареди свикването на първите заседания на Общинските съвети в областта.

Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1.

В Асеновград новият ОбС, бъдещият кмет на общината и кметовете на населените места ще положат клетва и ще изберат свой председател за мандат 2019 – 2023 г. на 7-ми ноември. Тържествената церемония ще се проведе в зала 601 на Общината, от 10.00 ч..

Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.