Площадката за едрогабаритни и строителни отпадъци в Асеновград вече е изградена

Още през лятото Ви информирахме за стартиралата процедура от Община Асеновград за обособяване на площадка за предаване на разделно събрани отпадъци на домакинствата – едрогабаритни и строителни такива, без да бъде заплащана такса. Тогава се предвиждаше до средата на септември площадката да бъде въведена в експлоатация. Към днешна дата наша проверка на място показа, че тази площадка, намираща се в асеновградското депо, вече е готова. Това потвърди пред нашата камера директорът на депото Атанас Николов. По думите му площадката предстои да бъде приета на 4-ти декември, когато на място ще пристигнат представители на РИОСВ – Пловдив, след което тя следва да бъде и официално открита. След решение на Общински съвет – Асеновград трябва да стане ясно и какви количества строителни и едрогабаритни отпадъци ще могат да се предават безвъзмездно от гражданите.