Пловдивска фирма доставя растителност за 70 хил. лв. на Асеновград

Пловдивската фирма „ГЕОСИМ“ ЕООД е избрана за изпълнител на обществената поръчка, която Община Асеновград обяви за доставка на растителност. Това е фирмата, предложила най-ниска цена. Договорът е за срок от 1 година и може да го разгледате тук 22212017270904_договор растителност. Обявената обща стойност на поръчката е 70 хил.лв. За тези пари фирмата трябва да достави на Общината растителност, включваща широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя, тревно семе и други. За въпросната сума на Общината трябва да бъдат доставени следните видове растителност:

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА см.
1 Abies alba Обикновена ела 300+
2 Abies Nordmaniana Кавказка ела 400+
3 Abies Nordmaniana Кавказка ела 125-150
4 Abies koreana Корейска ела 80-100
5 Abies concolor Ела конколор 150-200
6 Abies caphalonika Гръцка ела 150-200
7 Pseudotsuga douglasii glauca Синя дугласка ела 150-250
8 Abies concolor Сребриста ела конколор 150-200
9 Cedrus atlantica Атласки кедър 300+
10 Cedrus atlantica Glauca Pendula Атласки кедър/плачещ/ 200
11 Cedrus deodara Хималйски кедър 300+
12 Cedrus deodara pendula Хималйски кедър/плачещ/ 200
13 Cuprescyp Leylandii Купресоципарис 350+
14 Cuprescyp Leylandii Купресоципарис 150-175
15 Cupressus arizonica Аризонски кипарис 350+
16 Cupressus sempervirens Обикновен кипарис 200
17 Cupressus sempervirens totem облагодарен кипарис 350-400
18 Libocedrus decurens Либоцедрус 300
19 Picea abies Обикновен смърч 200/250
20 Picea omorica Сръбски смърч 200/250
21 Picea pungens hoopsii Сребрист смърч 400+
22 Pinus pinea Пиния 12/14
23 Pimus excelsa Хималайски бор 200/250
24 Taxus baccata Тис 075-100
25 Thuja occidentalis „Smaragd“ Западна туя 125-150
26 Thuja occ. Danica Западна туя „Даника“ 35-40
27 Thuja Orientalis „Aurea Nana“ Източна туя „Ауреа нана“ 100-150
28 Thuja Orientalis „Aurea Nana“ Източна туя „Ауреа нана“ 70-100
29 Thuja orientalis Pyramidalis Aureal Източна туя златиста 150-175
30 Thuja orrientalis Източна туя 150-175
31 Thuja occidentalis tyni tim Кълбовидна туя кълбовидна 30-40
32 Thuja occidental’s “Ericoides” Кълбовидна туя ерикоидна зелена 30-40
33 Thuja occidental’s “Ericoides” Кълбовидна туя ерикоидна златиста 30-40
34 Thuja occidentalis globosa Западна туя кълбовидна 30-40
35 Thuja woodwardii Кълбовидна туя 50
36 Sequoiadendron giganteum Секвоя 200-250

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА
37 Acer platanoides „Krimson King“ stem Червенолистен ацер 225-250
38 Acer platanoites Шестил 250-300
39 Acer Явор 200-250
40 Acer negundo „Flamingo“ Ясенолистен явор 80/100
41 Acer cappadocicum Полски клен 200/250
42 Acerpalmatum Atropurpureum Червенолистен японски клен 200-250
43 Acer palmatum Японски клен 150
44 Acer palm.“Atropurpureum“ Палмолистен клен 80/100
45 Castanea veska Питомен кестен 150
46 Aesculus hippocastanum briotti Конски кестен 300
47 Albizia julibrisin Албициа 200-250
48 Betulapendula Youngiico Бреза 120-140
49 Betula Yongii Бреза плачеща 120/140
50 Catalpa bignonioides Каталпа 250-300
51 Fagus silvatica „atropurpurea“ Червен бук 200/250
52 Liriodendron tulipifera Лириодендрон 200/250
53 Liquidamber styraciflua Ликвидамбър 225-250
54 Prunus pisardi nigra Червенолистна слива 250-300
55 Magnolia grandiflora Магнолия вечнозелена 350-400+
56 Magnolia grandiflora Магнолия вечнозелена 150-200
57 Magnolia obovata purpurea Магнолия листопадна 150-200
58 Morus alba pendula Черница плачеща 200
59 Platanus orientalis Чинар 200-250
60 Platanus acerifoliaco Яворолистен чинар 200-250
61 Salix Върба 140-150
62 Salix „Hakuro Nishiki“ Японска върба 80/100
63 Sophora japonica Софора 200/250
64 Sorbus aucoparia Офика 200-250
65 Euodia danielli Еводия 200-300
66 Robinia Акация 200/250
67 Robinia pseudoakacia Бяла акация 150
68 Caragana arborencens Жълта акация 150
69 Koelreuteria paniculata Китайски мехурник 150
70 Corilus colurna Дървовидна леска 150
71 Ginkgo biloba Гинко билоба 200-300
72 Pawlownia tomentoza Пауловния 200-300
73 Melia azedarach Мелия 100
74 Viburnum Калина вечнозелена 100
75 Populus Tопола 200-250
76 Tilia tomentosa Липа 200-250

ХРАСТИ
77 Berberis Берберис 20/30
78 Buddleia davidii Будлея 40-60
79 Buxus semperwirens Чемшир 20
80 Buxus semperwirens Чемшир 40-50
81 Cornus alba Обикновен дрян 40-60
82 Cornus florida mix Корнус флорида 075-100
83 Cotoneaster horizontalis Котонеастер 30-40
84 Deutcia gracilis Дойция 40-60
85 Euonymus Евонимус 30/40
86 Euonymus alatus Евонимус елатус 075-100
87 Festuca Синя трева 15..
88 Forzithia intermedia Форзиция 40-60
89 Helichrycum italicum Къри 20/30
90 Hydrangea Хортензия 30/40
91 Hybiscus syriacus Дървовидна ружа 30-40
92 Jasminum nudiflirum Жасмин 175-200
93 Juniperus blue ship Юниперус 30-40
94 Juniperus horisontalis media old gold Юниперус медиа Олд Голд 30-40
95 Juniperus hor. andorra compact Юниперус Андора компакта 30-50
96 juniperus hor. Prince of Wales Хоризонтална смрика 40-50
97 Juniperus sabina Юниперус Сабина 30-40
98 Laurocerasus Лавровишна 90/110
99 Laurocerasus Лавровишна 30/40
10 Lagerstremia indica Лагерстремия 40-60
101 Lavandula officinalis Лавандула 20-30
102 Ligustrum ovalipholium Лигуструм 40-60
103 Lonicera pileata Maygrum Лоницера 30-40
104 Miscanthus Мискантус 20/30
105 Nerium oleander Закум 30/40
106 Newbiscus Нюбискус 40/60
107 Philadelphus fortuneii Филаделфус 40-60
108 Photinia fraseri Фотиния 30/40
109 Rhododendron Рододендрон 30/40
110 Symphoricarpos Симфорикарпус 30/40
111 Spiraea japonica Спиреа японска 20-30
112 Spiraea golden princes Спирея голд 30-40
113 Spiraea vanhoutei Спиреа 30-40
114 Syringa vulgaris Люляк 40-60
115 Syringa vulgaris Люляк 100-125
116 Lagerstroemia indica Rubra Индийски люляк 40-60
117 Tamarix parviflora Тамарикс 40/60
118 Weigelia florida Вайгела 30-40
119 Vinca Винка 40/60
120 Yucca Юка 40.60
121 Laburnum vulgare Златен дъжд 50-60
122 Wisteria Глициния 80-100
123 Aucuba Аукуба 30-40
124 Piracantha Пираканта 20-30
125 lycium barbarum Годжи бери 30-40
126 Camellia Камелия 50-60
127 Cortaderia selloana Rose Plume Кортадерия 50-60
128 Cotinus cog. Royal Purple Смрадлика 60-80
129 Imrerata sylindrica Red Baron Червена трева когон 40-60
130 Lemon Beauty Орлов нокът 30-40
131 Wisteria multiflora in sorten Китайска вистерия 150-200
132 Pyracantha Пираканта 40-60
133 Weigela florida Пъстролостна вайгела 40-60

ДРУГИ
134 ТРЕВНА СМЕСКА ЗА СЛЪНЦЕ кг.
135 ТРЕВНА СМЕСКА ЗА СЯНКА кг.
136 СЕЗОННИ ЦВЕТЯ бр.
137 МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ бр.
138 Mini rosi мини рози
139 Rosi роза
140 Rosa climbing in sorten увивна/ пълзяща роза со 51
141 Rosa multiflora/ polyantha Влачаща роза со 41
142 Rosa stam Роза стам 120
143 Dianthus каранфил
144 Mulch мулч безцветен куб.м.
145 Mulch мулч цветен куб.м.

ТОРОВЕ
146 Троен супер фосфат 50кг.
147 Комбинирана тор N.P.K. 50кг.
148 Амониева селитра 50кг.
149 Азотен тор 50кг.