По-добри резултати от ДЗИ на тазгодишните зрелостници от Асеновград спрямо минали випуски

Асеновградските училища могат с гордост да оповестят тазгодишните резултати от държавните зрелостни изпити на своите възпитаници. Учебни заведения в града, в които се обучават ученици, завършващи своето средно образование, заявиха, че са доволни от представянето на дванайсетокласниците и резултатите са доста по-добри в сравнение с предишния випуск.
ПГ “Цар Иван Асен ІІ” и СУ „Княз Борис I” споделиха с нас резултатите на своите възпитаници. Директорът на Цветните Йордан Диков заяви, че това е един от най-силните випуски в училището през последните години. Средният успех на професионалната гимназия е добър 4. По БЕЛ имат 1 отлична оценка и 15 ученика с резултат над 5. Явилите се на англ. език имат 2 отлични оценки и 6 петици.
СУ „Княз Борис I” също може да се похвали с по-високи резултати от миналата година и среден успех за училището от двете матури мн.добър 4,61, който е по-висок от средния за страната. 61 ученика са се явили по БЕЛ в СУ „Княз Борис I” , относно втората матура зрелостниците тук са избрали да положат изпит по 5 различни предмета – 28 ученика са се явили на АЕ и са получили среден успех 5,21, най-висок е средният резултат по математика– 5,40, по философски цикъл явилите се образуват средна оценка– 4,31, по география – 4,14, а по биология –добър 4.
От ПГ по хранително вкусови технологии “Св.Д.Солунски” също заявиха, че резултатите им са по-добри спрямо миналата година. От учебното заведение посочиха, че са доволни от представянето на своите възпитаници.

СПОДЕЛИ