По кои обекти от Инвестиционната програма се работи

Общо 10 са обектите от Инвестиционната програма, по които се работи на прага на второто шестмесечие от годината,информират от Община Асеновград. Сред тях са:
– ремонт на ул. „Възраждане” / с.П.Евтимово”/ – 143 500 лв.;
– ремонт на ул. „Вихрен” / кв. Д.Воден/ – 57 820 лв.;
– ремонт на ул. „Иглика” / кв. Д.Воден/ – 27 440 лв.;
– ремонт и надграждане на съществуваща ограда на ОУ „Христо Ботев”-Асеновград – 39 300 лв.;
– направа на канализация и благоустрояване на кръстовището на улиците „Бор” и „Христо Анастасов” – 73 720 лв.;
– ОР на част от ул. „Младен Митроколев” / кв. Г. Воден/ – 28 200 лв.;
– асфалтиране, изграждане на дъждоприемни шахти, тротоари и чакълиране на улиците „Изток”, „Дърварска” и „Заводска” в Тополово;
– ремонт на оградата стадион Шипка;

Общата стойност на въпросните ремонти е над 395 хил. лв., От градската управа подготвят процедурите по възлагане на други обекти от Инвестиционната програма – основно за улици и сгради на територията на общината.