По-малко от половината от първоначално предложената сума отпусна ОбС Асеновград на Васко от ФК Асеновец

На изминалата сесия на Общински съвет – Асеновград бе гласувано предложение за отпускане на еднократна помощ на футболиста от Асеновец Васил Богданов за поемане на разходите по операцията на момчето. Самата операция се наложи, след като Васил получи тежка контузия по време на мач и скъса кръстни връзки. Първоначално предложената сума за подпомагане на играча на Асеновец бе 3700 лв., но от Комисията по здравеопазване и социални дейности заявиха на самата сесия, че след разглеждане на представените епикризи са взели решение предложената за гласуване сума да бъде в размер на 1500 лв. Така местният парламент подкрепи предложението с единодушие, но еднократната помощ, която в крайна сметка ще бъде отпусната е в пъти по-малка от необходимото. От футболния клуб коментираха за ТВ САТ КОМ, че сумата за операцията, заедно със съпътстващите разходи по лечението, дори надхвърля първоначално поисканите 3700 лв. , очаква се тя да достигне 5 хил. лв. Ето защо футболистите и ръководството поемат ангажимента да съберат всичките останали средства, за да помогнат на Васил и той без притеснения да завърши всички процедури, свързани с възстановяването му.

СПОДЕЛИ