Почина акад. Благовест Сендов

На 19 януари 2020 г. на 87-годишна възраст е починал българският математик акад. Благовест Сендов. Това съобщиха от Българската академия на науките.

Той е роден на 8 февруари 1932 г. в Асеновград.

През 1956 г. завършва висшето си образование в Софийския университет. Специализирал е изчислителна математика в Лондон и Москва. През 1964 г. защитава кандидатска дисертация.

Професор е по числени методи в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 200 научни публикации в областта на теорията на апроксимациите, компютърните науки, математическото моделиране в биологията, компютърната геометрия и др., а така също и на 7 монографии и над 30 учебника.

Освен с политическите и научните си изяви, Благовест Сендов е известен и с образователния експеримент „Проблемна група по образованието“ наричан разговорно „Сендовската система“, който инициира, докато е ректор на Софийския университет. По тази система се обучаваха и деца в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в родния му Асеновград.

Кандидат на науките от 1964 г., професор от 1968 г.

„Сендов беше изтъкнат държавник и общественик – ректор на Софийския университет, главен научен секретар на Българската академия на науките, председател на Българската академия на науките, председател на Народното събрание на Република България и посланик на България в Япония”, казват още от БАН.