Под 7 % е безработицата в асеновградско

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на март, е 1955 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2335 души, броят им е намалял с 16,3%. Равнището на безработица е 6,96% и е с 1,36 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 8,32%. Входящият поток през месеца е 251 души и е с 23,2% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 327 души. Изходящият поток през март е 507 души и е 67,3% по-голям от този през същия месец на миналата година – 303 души. Постъпилите на работа са 355 души – 70,01% от изходящия поток. Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8,8% от общия брой на регистрираните. Средният престой на 1 лице на борсата е 24,34 месеца. През месеца работодателите са заявили 265 работни места, от които 207 са на първичния трудов пазар. Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 207 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 180 са от частния сектор и 97–сезонни. От общо 355 души, постъпили на работа, 311 са с посредничеството на ДБТ – 87,6%. От тях 305 започнаха работа на първичния пазар. Постъпилите на работа на първичния трудов пазар са в община Асеновград– 303 и в Община Лъки – 2 лица. През месеца по програми за заетост работа са започнали 5 лица, като всички са започнали работа в община Асеновград. По мерки – едно лице е започнало работа. През март има две лица, започнали обучение за професионална квалификация в БГЦПО, 15 лица по проект „Шанс за работа 2017” – специалност „работник озеленяване” и 35 лица по проект „Квалифицирани кадри за бизнеса” – специалност „шивачество”. 15 лица са завършили обучение по Ключова компетентност. Равнището на безработица в община Асеновград е по-високо от равнището в община Лъки. Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 56,8%. Лицата без квалификация съставляват 59,8% от регистрираните. Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 13,14 месеца в Асеновград и 14,89 месеца в Лъки. 82,3% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници