Поддръжката на 43 химически тоалетни в Община Асеновград възложи местната администрация

Санитарно обслужване на 43 преносими обекта за срок от една година е възложила Общината срещу сумата от 30 722.40 лв. с ДДС. Фирмата, която ще извършва услугата е “ЕКОВЕЦЕ” ЕООД.

Обществените мобилни тоалетни са разположени на различни места из града и останалите населени места в община Асеновград, като в Градския парк, националния туристически обект Асенова крепост и други туристически обекти.

В Асеновград от години няма обществени тоалетни, различни от химическите, които макар и практични за повечето хора, са недостъпни за хора в неравностойно положение, както и за деца.