Португалски фермери търсят български работници

80 места за работа в португалски ферми са обявени в Бюрата по труда. Търсят се предимно селскостопански работници за бране на малини. Ети и условията на офертата за работа
Информация за работодателя
Име: BioAtlantic Fruits
Лице за контакт:
Адрес: Замбужейра до Мар, община Одемира
Държава: Португалия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site: www.bioatlanticfruits.pt
Сектор: Селско стопанство
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (123 прегледа)
Наименование на позицията: Селскостопански работник
Описание на длъжността/Отговорности: Търсят се селскостопански работници за бране на малини, грижи по растенията и др.
Изисквания:
– мъже или жени;
– желание за работа в селското стопанство;
– Възможност за работа извън договореното работно време и в почивни дни.
Компанията предлага:
– 3-месечен трудов договор /юли – септември 2017г./, с възможност за удължаване;
– 15-дневен пробен период;
– Режийни за всеки отработен ден 3,75€ /полагат се за всеки отработен ден, но се изплащат в края на месеца със заплатата/;
– Допълнително заплащане в почивни дни и национални празници (50% върху дневната надница);
– Допълнителни премии (0,30 евро на кг за над 3,5 кг/час);
– Транспорт от жилището до местоработата е осигурен от фирмата /в случай, че настаняването е на голямо разстояние от фермата/;

Важна информация:
– Месечните социално и здравно осигурителни удръжки варират,като минималният данък е в размер на 11% от трудовата заработка.
– Допълнителен месечен данък IRS, от 0% до 25%;
Брой свободни работни места: 80

Изисквания към кандидатите
Образование: Основното образование
Специализация: Земеделие, горско стопанство и рибарство
Професионална квалификация:
Длъжност: Земеделски работници и рибари
Земеделски работници и рибари
Земеделски работници и рибари
Опит: Опитът е за предпочитане,но не е задължителен.
Езиковия умения:
Шофьорска книжка: Не
Други:

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Основно месечно възнаграждение 557,00 евро + месечни коледни и великденски добавки
Система на заплащане: Заплатата се изплаща на последния ден от месеца с банков превод;
Месторабота: Замбужейра до Мар, община Одемира, Португалия
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: 3-месечен трудов договор /юли – септември 2017г./, с възможност за удължаване;
Работно време: 40 часа седмично (8:00 – 17:00), с ротативни почивни дни
Бр. работни часове на седмица:
Работа на смени и почивни дни:
Настаняване: Работодателят осигурява жилище с включени вода, електричество и газ срещу 2,75 евро на ден – настаняването е в къщи, по 3 или 4 човека в стая, в зависимост от големината на стаята;
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други:

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Записване в бюрото по труда по местоживеене чрез попълване на апликационна форма. Предвижда се с одобрените кандидати да се проведат интервюта в средата на м. юни 2017г.
Език, на който да бъдат
представени документите:
Къде да се изпращат документите:
E-mail за изпращане на документите:
Крайна дата за кандидатстване: 07.6.2017 г.