Повече от 6 млн. лв. за благоустрояване на асеновградския кв. „Запад”

Изпълнението на строителни и монтажни работи в асеновградският квартал „Запад” ще са по проект „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Обществената поръчка за над 6 млн. лв. вече е обявена от градската управа. Строително-ремонтни дейности предвиждат изграждане и възстановяване на улични, тротоарни и алейни настилки, поставяне на нова маркировка, монтиране на пътни знаци, изграждане на поливна система, изграждане на детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3/3-12 години, съобразени с изискванията за безопасност, изграждане на спортни игрища, изграждане на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение, решение за места за спорт на открито, зони за разхождане на кучета, обособяване на нови и подобряването на съществуващи зелени площи, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци), видеонаблюдение,енергоспестяващо улично и парково осветление и други.
В Разчета на капиталовите разходи на Община Асеновград за 2017 година са заложени 1 716 215 лв. „Разчитаме да започнем реалното изпълнение на проекта още тази година, коментира кметът д-р Караиванов.

.