Преди началото на учебната година решават за маломерните паралелки в асеновградските училища

На последната сесия преди новата учебна година общинските съветници на Асеновград предстои да гласуват броя на маломерните паралелки, които ще бъдат формирани през новата учебна 2017/2018 година в училищата в асеновградско. По предложение на администрацията такива трябва да има в училищата в Мулдава, Златовръх, Долни Воден и подготвителната група в Нови Извор, където броят на учениците е значително занижен в сравнение с тези в училищата в града, което и налага разкриването на класове с по-малко ученици. Решение по темата старейшините ще вземат на редовнто заседание тази сряда 30.08.2017 година.