Предлагат да не се променя наемът на общинските жилища в Асеновград през 2020 г.

Ежегодно до края на месец януари Общинският съвет, по предложение на кмета, определя основната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища. Скоро отново предстои такова предложение да бъде подложено на гласуване, в случая – по време на сесията на 29-ти този месец. Предлага се да бъде запазен размерът на наема с уточнението, че трябва да се вземат предвид тежките социални последици от икономическата криза в страната, както и фактът, че гражданите, настанявани в общински жилища, са от най-засегнатите слоеве на населението. Ето защо и през 2020 г. се очаква наемната цена да остане между 0,90 лв. и 1,30 лв. за квадратен метър, в зависимост от зоната, в която се намира жилището. В друга точка, отново свързана с общинските имоти, се предлага да се направи промяна в разпределението на общинския жилищен фонд или част от жилищата във фонд „Под наем” да преминат във фонд „Продажба”, продадените вече такива пък следва да бъдат заличени от фонда, има и предложение за прехвърляне на едно жилище от резервния фонд към този за отдаването под наем. Така през 2020 г. общинските жилища следва да бъдат 172, от които – 151 под наем, 10 във фонд „Резервен”, 9 за продажба и 2 ведомствени.