Предлагат връщане на старата организация на движение на ул. „Съединение“ в посока Бачково и Смолян с новия Генерален план

Община Асеновград вече е възложила изготвянето на Генерален план за безопасност на движението в Асеновград, каза кметът на Община Асеновград, д-р Емил Караиванов. Оптимизиране на организацията на движение на автомобилния транспорт и подобряване на реда за паркиране в Асеновград са определени като главни цели при изработването на ГПОД.

„По мое настояване бе направен анализ на транспортната ситуация в града и се потвърди, че най-сериозен е проблемът с паркирането. За паркиране не се ползва ефективно пространството, а водачи си позволяват навлизане в зони, които би трябвало да бъдат безопасни за другите участници в движението – пешеходци и велосипедисти“, коментира кметът д-р Емил Караиванов и допълни, че се очакват предложения от проектантите за решение на проблема.

Друг проблем, който сме поставили пред проектантите, е връщане на старата организация на движение на ул. „Съединение“ в посока Бачково и Смолян. След въвеждане на еднопосочност в тази част на улицата се затрудни движението на автомобилите, тъй като ул. „Кирил и Методий“ е тясна улица с множество паркирали автомобили не може да поеме големия трафик. Очаква се новата организация на движение да облекчи трафика и по централните улици „Съединение”, „Марица” и бул. „България”.

Възложено е обследване и предложение за изготвяне на нова организация на движение на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Княз Борис I”. Анализът показва, че на това място се създават предпоставки за възникване на тежки инциденти, тъй като оттам преминава товарното движение и сегашната организация на движение е неработеща. На анализ и варианти за обезопасяване на придвижването подлежи и кръстовището между улиците „Цар Иван Асен II“, „Миньор“ и Момински път, каза още кметът. Предлага се и монтаж на метални парапети на разделителната ивица на ул. „Васил Левски“ в района на Автогарата – от светофарите на кръстовището с ул. „Иларион Макриополски“ до кръстовището с ул. „Борислав“.

След като проектът бъде готов, по всяка вероятност ще има и обществено обсъждане, преди да бъде приет и да влезе в сила.