Пресконференция по проекта „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”

Представиха резултатите от извършената работа

Пресконференция по проекта „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград” се проведе днес в Общината. По време на пресконференцията бяха представени резултатите от извършената работа.

Oбхватът на проекта включва ремонтни дейности по преустройството на сградата на бившия ДДЛРГ „Таню войвода” във връзка с преместването на Дневен център за деца с увреждания – гр. Асеновград от пл. „Бански” на ул. „Шести януари” №14.
Той се осъществява по Оперативна програма: “Региони в растеж”, с приоритетна ос: Регионална социална инфраструктура и наименование на процедурата: „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца, като стартът бе на 01.12.2017, а датата на приключване е 01.12.2019.
Стойността на проекта е 100 000,00лева., на инженерингът е 94 000 лв..

Мария Вълканова, зам.-кмет: “През 2015 г. с решение на ОбС е дадено разрешение за преместване на ДЦДУ в сградата на бившия Детски дом „Таню войвода” в Асеновград. За правилното функциониране на тази сграда, за 1-я етаж, за около 100 000 лв. се извършени следните функционални промени: преустройство на сградата и частично преустройство на втория етаж на сградата, като са обособени следните помещения: обща зала за децата, стая за почивка, санитарен възел, специализирани кабинети, трапезария, помощно помещение.
По време на строителството са демонтирани дървените врати на етажа, стари мивки, тоалетни, дървени ламперии и корнизи. За преразпределението на помещенията част от зидарията е премахната, като новите преградни стени са изпълнени от лека конструкция за осигуряването на преминаването на инвалидни колички, отворите са разширени допълнително. Стените в сухите помещения са грундирани, шпакловани и боядисани с латексова боя. Сложен е и фаянс около мивките. Нови са и облицовките в мокрите помещения. В сухите помещения е положен ламиниран паркет, а в коридорите е запазена съществуващата настилка – мозайка. Навсякъде са монтирани нови алуминиеви врати, като във фоайето е и пожароустойчива, димоуплътнителна, съгласно изискванията за пожаробезопасност. Нови са и елконтактите, елтаблото, електрическите конвектори. Отвън сградата е топлоизолирана.”

Добромир Кузманов, директор ДЦДУ: „Предстои обзавеждане със специализирани уреди на помещенията. Надявам се до края на юни, а ако може и по-бързо, да се преместим. Средствата за това оборудване са осигурени изцяло от бюджета на Дневния център.”
Заложили сме 35 000 лв., като смятаме, че ще се вместим в тези рамки, а може и по-евтино, обясни Кузманов.
Специализираното оборудване е около 15 000 лв., допълни М. Вълканова.
Това са основно уреди за рехабилитация – шведски стени, велоергометри, уреди за развиване на фината моторика и др. В Центъра работят логопед, кинезитерапевт, психолог и педагози. Ще има и сензорна стая.
Двете сгради, в които се помещава Дневният център за деца с увреждания ще продължат да се използват за социални услуги, каза Мария ВЪланова. Вероятно част от соц. услуги, които се предоставят в Центъра за ранно детско развитие в ДГ „Зорница” в кв. Запад, ще бъдат пренасочени към тях. Част от услугите към Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който трябва да започне да функционора от 1 май, също може да бъде насочен там.
Капацитетът на Дневния център е 30 деца, но към момента децата, които го посещават са 25.

 

Е. Граматикова