Предстои подкастряне на растителност край пътищата в асеновградско

Заради обявеното извънредно положение у нас и създалите се непредвидени ситуации, свързани с него, дълго време не бе избран изпълнител, който да се грижи за подкастрянето на растителността покрай пътищата в асеновградско. Сега от Общината заявиха, че вече има сключен договор по това направление и предстои възлагане на поръчката. Уточнява се все пак, че тази дейност ще се извършва поетапно и след като преди това бъде направено изкърпване на асфалтовата настилка в отделните участъци.
Припомняме, че жители, пътуващи от и към селата Лясково, Яврово и Добралък се оплакваха за обраслата растителност, която пречи за безпрепятственото разминаване на два автомобила по пътя, водещ до въпросните населени места и дори често колите им се оказват надраскани. Сега от Градската управа заявиха, че растителността и край този път следва да бъде почистена.