Предстои пускане в експлоатация на втората клетка в Регионално депо за отпадъци – Асеновград

Около 3 хиляди тона отпадък приема ежемесечно Регионалното депо за отпадъци в Асеновград. То обслужва над 120 хиляди жители от петте общини Асеновград, Садово, Първомай, Лъки и Куклен. Първата клетка за битови отпадъци, намираща се в депото, вече е запълнила капацитета си, но пък втората такава предстои да бъде въведена в експлоатация през декември, заяви за ТВ САТ КОМ директорът на депото Атанас Николов. Той уточни, че втората клетка вероятно ще се използва около 12 години, но след изграждането на сепарираща и компостираща инсталация  този период може да се удължи значително – около 20 години.