Предстоят ремонти в две асеновградски училища

Основният ремонт на дворното пространство или по-скоро на тротоари до ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград включва разваляне на износена и разрушена тротоарна настилка, демонтиране на съществуващи разрушени бордюри, доставка и полагане на нови бетонови плочи, които ще са цветни и натоварване и превоз строителни отпадъци на депото. Прогнозната стойност на този ремонт е 22 500 лева с вкл. ДДС. От градската управа възнамеряват да бъде извършен и основен ремонт на двора и оградата на ОУ „Панайот Волов ” в кв. Долни Воден, където предстои демонтиране на разрушени стъпала към централен вход, разваляне на износена и разрушена тротоарна настилка, демонтиране на съществуващи разрушени бордюри, направа на тротоарна настилка за вътрешно дворни алеи, демонтиране на стари метални мрежи по оградния зид, направа на бетонова шапка върху каменен зид, доставка и монтаж на ажурна ограда с нови цветни метални пана и извозването на строителни отпадъци на ДТБО. Ремонтните дейности по училището в Долни Воден са с прогнозна стойност 50 000 лева с вкл. ДДС. „Икономически най-изгодна оферта на база оптимално съотношение качество  – цена” ще е критерият, по който ще бъде избран изпълнителят.

Срок за подаване на оферти е до 6 ноември, а те ще бъдат отворени на 7 ноември в сградата на Община Асеновград.