Приемат стратегия за управление на общинската собственост на сесията на ОбС

„Ясен хоризонт за развитието на Асеновград” е името на стратегията за управление на общинската собственост в мандат 2019-2023 г..

Тя ще определя политиката за управление на общинската собственост, като основните ѝ приоритети са: подобряване привлекателността и качеството на живот в общината; постигане на конкурентоспособна динамична икономика и инфраструктура; изравняване стандартите в благоустройството между централната градска част, кварталите и съставните селища и съхраняване на духовността.

Политиките и задачите на тази стратегия са: финансова стабилност и осигуряване на достатъчно средства за осъществяване на инвестиционната програма; извършване на разпоредителни сделки с неефективна и ненужна общинска собственост, към която няма интерес за наемане под наем; промяна в характера на собствеността на сгради, загубили предназначението си на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел възможност за извършване на разпоредителни сделки.

Други задачи, които си поставя стратегията са: изготвяне на проекти за кандидатстване по програми за осигуряване на средства от еврофондовете и други финансови инструменти за подобряване на състоянието на имотите; ремонтиране и саниране на всички опасни и рушащи се сгради на територията на общината; търсене на възможности за решения на проблема със закритите училища и детски градини; оформяне на дневни пазари за стимулиране на земеделските  производители; изграждане на общински паркинги и мини паркове по кварталите, както и красива визия на градския парк; определяне и обозначаване на места за разходка на домашни любимци; изграждане на  модерен футболен стадион, модерна спортна зала със закрит плувен басейн.

Основните цели на стратегията са осигуряване устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм, повишаване на сигурността на гражданите и осъществяване на контрол. Освен това: Грижа за общинската собственост като един добър стопанин, увеличаване на приходите в общинския бюджет от управлението на собствеността, ефективно и прозрачно управление.

Стратегията за управление на общинските имоти е част от дневния ред на предстоящата сесия в сряда /29 януари/.