Проект за нов стадион и спортна зала на Козановско шосе в Асеновград, заложени в Инвестиционната програма на Община Асеновград

Реалистична е Инвестиционната програма за 2020 г., каза зам.-кметът Стоян Димитров. В нея драстично като обем са намалени продажбите на общински имоти, намалени са парите за дейностите по инфраструктурата, но за сметка на това са увеличени във всички останали дейности като образование, здравеопазване, култура и др., каза още Димитров.

Основен ремонт на две от улиците в града са заложени в Инв.програма 2020. Това са улиците „Стоян Джансъзов” и „Отец Паисий”. Там ще бъде извършена подмяна на водопроводната мрежа и канализация, срещу 400 000 лв за ул. Стоян Джансъзов” и срещу 580 000 лв. на ул.”Отец Паисий”, където обратна вода извира от шахтите, а ремонт не е правен може би от създаването ѝ, каза още зам.-кметът Стоян Димитров.

Залагаме пари за проектиране, същевременно работим усилено и с  ВиК по реализирането на два три по-големи проекта за решаване проблемите с водата на селата Тополово, Червен, Леново, Искра. Заложили сме средства и за ремонт на няколко малки улици, има и преходни обекти от миналата година, които влизат в Инв. програма.

Стадион „Шипка” вече е крайно недостатъчен като територия и на него има много терени, които със съдебни решения са върнати на граждани като частни имоти , затова общинското ръководство взе решение на „Козановско шосе” на терен от 42 дка (бившето игрище) да изгради стадион и спортна зала. За целта са заложени средства от 130 000 лв. за проектиране на нов стадион и многофункционална спортна зала за баскетбол, волейбол, футбол и др. спортове, за помощни съоръжения и паркинг. Ще се опитаме въстановим частично по текущ ремонт Стадиона, докато успеем да намерим финансиране за реализиране на новото спортно игрище.

Заложени са средства и за проектиране на трите нови квартала в Асеновград – „Баделема“, „Стадиона“ и „Шкилово“.  Започва работа по Общия устройствен план на Асеновград, както и се разработва нов План за организация на движението.

Започва и частична реализация на велоалеята от моста до градинката зад Пожарната. Заложени са  102 000 лв. за реализацията.

С държавно финансиране, целево, са отпуснати 460 000 лв. за свлачището под Асеновата крепост.  40 000 лв. за ремонт на спортната зала в у-ще „Панайот Волов” в кв. Долни Воден също са част от инвестиционната програма на Общината.