Промени при целевата помощ за отопление

Приемът на документи за отпускане на целева помощ за отопление стартира на 1-ви юли. Заявленията се подават по настоящ адрес, като формулярът може да се изтегли онлайн или да се получи на място в Дирекциите „Социално подпомагане”. Промяната е С цел по-добра социална закрила на уязвимите групи има въведени промени относно помощта за отопление, уточняват от асеновградската дирекция. Тя се изразява в завишаване на индивидуалните коефициенти, определящи правото на достъп, завишен е и размерът на коефициента, с който се коригира размера на пенсията. Най-важната промяна може би е увеличението на размера на помощта – досега той бе 374,15 лв. , а вече ще е 465,90 лв., поради което се очаква повече хора да кандидатстват и да получат такава целева помощ, уточняват от дирекцията. Действително до момента в Асеновград са подадени 1439 заявления, като за сравнение през юли миналата година е имало подадени 1001 заявления. Към момента 590 от исканията помощта вече е отпусната, на 40 е отказана, а другите се обработват. През изминалия отоплителен сезон от 2618 подадени заявления, одобрение са получили 2271.