Промени в инвестиционната програма след общественото обсъждане на бюджета за 2020 г.

След бурното обществено обсъждане на бюджет 2020 преди два дни, разговорите по него и капиталовите разходи на общината са продължили и в комисията по Бюджет и финанси, на която последно са се обсъждали и дебатирали някои елементи и детайли по тях. Там е било взето решение да бъдат отделени 60 000 лв. от гарантираните местни приходи за Първи етап на изграждане на ВиК инфраструктура на ул. “Матей Преображенски”, средства за спортна площадка в село Мулдава, по искане на кмета на селото и 10 000 лв. за проект за закрит басейн на територията на Асеновград.

Проблемът със създаващите невъзможност за нормален живот на близо 1000 души, липсващи водопровод, канализация и баластриране  за част от кв. Баделема 2, изложи Александър Жеков. Кметът на село Мулдава Алиосман Топал пък помоли за изграждане на спортно игрище в двора на местното училище.

Много бяха проблемите, дискутирани на обсъждането. Дали ще намерят своето решение тази финансова година или ще почакат още, предстои да разберем.