Промяна в движението в района на Тютюнев комбинат

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от 31.07.2017 г. /понеделник/ до 11.08.2017 г. /петък/ се забранява движението на всички моторни превозни средства по ул. ”Александър Стамболийски”, в участъка от ул. ”Поп Матей” до ул.”Пере Тошев”. От градската управа призовават всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.