Пункт за събиране на дрехи и обувки заработи в офиса на БЧК в Асеновград

Мястото е офиса на улица „Изложение“,  в централата на БЧК в града. В него всеки ще може да остави свои непотребни дрехи, които  могат да послужат  на нуждаещи се хора.

Пунктът е отворен всеки работен ден  от 09:00 ч. до 15:00 ч. без обедна почивка, съобразено с работните часове на офиса и вече приема първите дарения от асеновградчани. От БЧК Асеновград, уточняват, че не става дума за контейнер за дрехи, каквито има в по-големите градове на страната и както по грешка бе съобщено от местни медии, а за сформиран пункт в работния офис на организацията.

Всеки, който желае, може да остави в него облекла и обувки, които трябва да бъдат изпрани и поставени в торба, да са в годно за употреба състояние, а пакетът да бъде затворен добре.

С дарения текстил (одеяла и др.) ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда. Събраните продукти периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване. С тези, които са годни за употреба, ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.
Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за страни от Третия свят в Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.
Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови природни ресурси

Акцията за събиране на нови и употребявани дрехи ще продължи до 30.04.19 г., след което събраните материали ще бъдат транспортирани до офисите на БЧК  в Пловдив.

 

Е. Граматикова